Ύσπληγξ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής

Για την υποβολή άρθρων προτείνεται η προσεκτική ανάγνωση των σελίδων Σχετικά με το περιοδικό και Κατευθυντήριες γραμμές συγγραφέα. Στη συνέχεια κάνετε εγγραφή ή σύνδεση (εάν έχετε ήδη εγγραφεί). Κατά τη διαδικασία υποβολής θα ζητηθούν μεταξύ άλλων

1. το βασικό αρχείο με το κείμενο προς υποβολή χωρίς αναγνωριστικά συγγραφέα/συγγραφέων

2. εάν υπάρχουν πίνακες ή/και διαγράμματα, θα πρέπει να υποβληθεί και ένα συπληρωματικό αρχείο με ένα πίνακα ή ένα διάγραμμα σε κάθε σελίδα του. Στο δε βασικό αρχείο θα πρέπει να υπάρχει αναγνωριστικό προτεινόμενης θέσης, π.χ. [Πίνακας 1] και

3. η περίληψη, οι βιβλιογραφικές αναφορές και λέξεις κλειδιά για επικόλληση σε ειδικά πεδία. 

Ανακοινώσεις

 
Δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη ανακοίνωση.
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Αρ. 2 (2016): Πρωτότυπες εργασίες διπλής ομότιμης αξιολόγησης (blind review)

Πίνακας Περιεχομένων

Εκπαίδευση

Στυλιανός Καπρίνης, Κωνσταντίνος Λιάκος
PDF
Χαράλαμπος Καζίλας, Ιωάννης Αθαναηλίδης, Αθανάσιος Λάϊος, Ευάγγελος Μπεμπέτσος
PDF
Βασίλειος Καϊμακάμης, Ηλίας Μπασμπανάς, Δημήτριος Καϊμακάμης
PDF

Φυσική Δραστηριότητα & Υγεία

Νικόλαος Τζωρμπατζάκης, Mike Sleap
PDF