Επικοινωνία με το περιοδικό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κωνσταντίνος Κουγιουμτζής
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kkujumzis@gmail.com

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Κωνσταντίνος Κουγιουμτζής
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kkujumzis@gmail.com