Πολιτικές Σύνταξης

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Στο επιστημονικό περιοδικό Ύσπληγξ δημοσιεύονται μετά από κρίση, άρθρα σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της Φυσικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα γίνονται δεκτά προς κρίση:
•    Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες.
•    Ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας.
•    Αποτυπώσεις καλών πρακτικών.

 

Πολιτικές ενότητας

Εκπαίδευση

 • Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες (άρθρα), οι οποίες ακολουθούν επιστημολογικά αποδεκτή μέθοδο οποιασδήποτε μεθοδολογικής κατεύθυνσης.
 • Ανασκοπήσεις (reviews) ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Αγωγή.
 • Αποτύπωση καλών πρακτικών (best practices)

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Φυσική Δραστηριότητα & Υγεία

 • Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες (άρθρα), οι οποίες ακολουθούν επιστημολογικά αποδεκτή μέθοδο οποιασδήποτε μεθοδολογικής κατεύθυνσης.
 • Ανασκοπήσεις (reviews) ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Αγωγή.
 • Αποτύπωση καλών πρακτικών (best practices)

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Αθλητισμός

 • Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες (άρθρα), οι οποίες ακολουθούν επιστημολογικά αποδεκτή μέθοδο οποιασδήποτε μεθοδολογικής κατεύθυνσης.
 • Ανασκοπήσεις (reviews) ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Αγωγή.
 • Αποτύπωση καλών πρακτικών (best practices)

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Eπιστημονική Ειδησεογραφία

 • Βιβλιοκριτικές
 • Bιβλιοπαρουσιάσεις και
 • Eπιστημονική ειδησεογραφία

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Επιστολές

Επιστολές από/προς τον εκδότη ή τη συντακτική επιτροπή

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

 

Υπεύθυνος Έκδοσης

Με μεγάλη μας χαρά σε καλωσορίζουμε στο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ΥΣΠΛΗΞ. Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται κυρίως στο χώρο της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού.

Εκ μέρους το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Τριπόδης