Ύσπληγξ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής

Το περιοδικό ΥΣΠΛΗΓΞ λειτουργεί πλέον εντός του πλαισίου  των περιοδικών του ΕΚΤ στο σύνδεσμο που ακολουθεί

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hsjpe

Για την υποβολή άρθρων ακολουθείστε τον παραπάνω σύνδεσμο.

---------------------

Για την υποβολή άρθρων προτείνεται η προσεκτική ανάγνωση των σελίδων Σχετικά με το περιοδικό και Κατευθυντήριες γραμμές συγγραφέα. Στη συνέχεια κάνετε εγγραφή ή σύνδεση (εάν έχετε ήδη εγγραφεί). Κατά τη διαδικασία υποβολής θα ζητηθούν μεταξύ άλλων

1. το βασικό αρχείο με το κείμενο προς υποβολή χωρίς αναγνωριστικά συγγραφέα/συγγραφέων

2. εάν υπάρχουν πίνακες ή/και διαγράμματα, θα πρέπει να υποβληθεί και ένα συπληρωματικό αρχείο με ένα πίνακα ή ένα διάγραμμα σε κάθε σελίδα του. Στο δε βασικό αρχείο θα πρέπει να υπάρχει αναγνωριστικό προτεινόμενης θέσης, π.χ. [Πίνακας 1] και

3. η περίληψη, οι βιβλιογραφικές αναφορές και λέξεις κλειδιά για επικόλληση σε ειδικά πεδία. 

Ανακοινώσεις

 
Δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη ανακοίνωση.
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Αρ. 7 (2019): Πρωτότυπες εργασίες διπλής ομότιμης αξιολόγησης (double-blind peer review)

Πίνακας Περιεχομένων

Εκπαίδευση

Τζένη Στέφανος Δεληγιαννίδου, Ιωάννης Αθαναηλίδης, Αθανάσιος Λάιος, Αμαλία Σταφυλά
PDF