Πληροφορίες για συγγραφείς

Ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε υποβολή στο συγκεκριμένο περιοδικό; Συνίσταται η αναθεώρηση της σελίδας Σχετικά με το περιοδικό για τις πολιτικές της ενότητας του περιοδικού, καθώς και της σελίδας Κατευθυντήριες γραμμές συγγραφέα. Οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο περιοδικό πριν από την υποβολή, ή σε περίπτωση που έχουν ήδη εγγραφεί μπορούν απλά να συνδεθούν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία με τα 5 βήματα.

Κατά τη διάρκεια της διδαδικασίας θα ζητηθούν μεταξύ άλλων

  • το βασικό αρχείο με το κείμενο προς υποβολή χωρίς αναγνωριστικά συγγραφέα ή συγγραφέων
  • εάν υπάρχουν πίνακες ή/και διαγράμματα, θα πρέπει να υποβληθεί και ένα συπληρωματικό αρχείο με ένα πίνακα ή ένα διάγραμμα σε κάθε σελίδα του. Στο δε βασικό αρχείο θα πρέπει να υπάρχει αναγνωριστικό προτεινόμενης θέσης, π.χ. [Πίνακας 1]  ή [Διάγραμμα 1] 
  • οι βιβλιογραφικές αναφορές για επικόλληση σε ειδικό πεδίο
  • η περίληψη για επικόλληση σε ειδικό πεδίο 
  • λέξεις κλειδιά και άλλα στοιχεία για εισαγωγή σε ειδικά πεδία ευρετηρίου και  καταλογογράφησης